Δικηγορικό Γραφείο Δήμητρας Μπαΐρα

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι ένα γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Ο πελάτης επωφελείται από τα επαγγελματικά προσόντα της δικηγόρου, η οποία είναι διορισμένη δικηγόρος στην Γερμανία, αλλά και στην Ελλάδα.

Το δικηγορικό μας γραφείο δραστηριοποιείται κυρίως στο γερμανικό και το ελληνικό αστικό και ποινικό δίκαιο.

Επίσης προσφέρουμε υπηρεσίες σε επίπεδο μεταφράσεων νομικών κειμένων από και προς τις εξής γλώσσες: ελληνική – γερμανική – αγγλική – γαλλική.

Κατά το χειρισμό της υποθέσεώς Σας δίνουμε μεγάλη σημασία σε ποιότητα, αξιοπιστία και διακριτικότητα.


Η Δικηγόρος Δήμητρα Μπαΐρα

διαθέτει διπλή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είναι τόσο δικηγόρος Γερμανίας, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τυβίγκης, όσο και δικηγόρος Ελλάδος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

Από το 2009 έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπεί τους εντολείς της όπου απαιτηθεί.

Έχοντας γεννηθεί και σπουδάσει στη Γερμανία και με δικαίωμα παράστασης ενώπιον όλων των γερμανικών δικαστηρίων (πλην του Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου Αστικών Υποθέσεων) εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό πελατών σε νομικές υποθέσεις τους ενώπιον των γερμανικών δικαστικών και άλλων αρχών, κυρίως σε θέματα οικογενειακού, κληρονομικού και ποινικού δικαίου.

Η Δήμητρα  Μπαΐρα έχει εκπαιδευτεί ως ασκούμενη δικηγόρος στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία της πόλης Ρότβαϊλ της Γερμανίας, για την οποία εργάστηκε επιπλέον και εθελοντικά, ενώ απέκτησε ευρείες γνώσεις κατά την εργασία της σε δικηγορικά γραφεία της Γερμανίας, της Αθήνας και της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.

Το αντικείμενο της ενασχόλησής της περιλαμβάνει πέραν των διεθνών υποθέσεων, την εκπροσώπηση των εντολέων της ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και αρχών με σκοπό πάντα την ταχύτερη και βέλτιστη ικανοποίηση των αξιώσεών τους, αλλά και την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.