Γραφείο

Η Δικηγόρος Δήμητρα Μπαΐρα

διαθέτει διπλή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είναι τόσο δικηγόρος Γερμανίας, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τυβίγκης, όσο και δικηγόρος Ελλάδος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

Τομείς ενασχόλησης

  • Αστικό Δίκαιο

  • Ποινικό Δίκαιο

  • Διεθνές/ Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Μιαούλη 9, 68132,
Αλεξανδρούπολη

t: 25510 8465 | 6992263974

e: info@recht.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ