ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας συντάχθηκε προσεκτικά και με ειλικρίνεια. Παρ`όλα αυτά δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη πληρότητα, ακρίβεια και επικαιρότητα των πληροφοριών. Η ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποκλείεται.

Όλα τα κείμενα της παρούσας ιστοσελίδας αφορούν γενικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας δεν αντικαθιστούν τη νομική συμβουλή ούτε αποτελούν πρόσκληση για παροχή νομικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Η σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών μέσω E-Mail αποκλείεται.

Όλα τα Link που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας ερευνήθηκαν με προσοχή. Το δικηγορικό μας γραφείο όμως δεν έχει καμία δυνατότητα επιρροής στο περιεχόμενό τους και για το λόγο αυτό προληπτικά αποστασιοποιούμαστε ρητώς από όλα τα περιεχόμενα των μέσω Link συνδεδεμένων με την παρούσα ιστοσελίδων.  

Για τη μορφή, το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας των μέσω Link συνδεδεμένων ιστοσελίδων ευθύνονται αποκλειστικά η κάτοχοί τους.